Հայոց լեզվի իմացության փոքրիկ թեստ։ Պարզեք, թե որքանով եք տիրապետում հայոց լեզվին

Fast Change
Կապ Fast Change Ադմինի հետ