Ալեքսանդր Մակեդոնացին և հայկական լավաշը

Ալեքսանդր Մակեդոնացու աշխարհանվաճ արշավանքը անցավ Հայաստանի կողքով: Բայց և այնպես Եփրատն անցնելիս նա պաշարեց հայկական մի բերդ: Մակեդոնական բանակը 3 օր շարունակ գրոհ ձեռնարկեց, սակայն ամրոցը մնաց անառիկ: 4–րդ օրը բերդի աշտարակից հայերը կախեցին մի լավաշ: – Հայերը անձնատուր են լինում – զեկուցեցին զորավարին:– Ինչպե՞ս,- հարցրեց Ալեքսանդր Մակեդոնացին : – Նրանք լավաշ են կախել բերդի … Read more