Թեստ հայոց լեզվից ,համապատասխանեցրու շրջասույթը դրա նշանակությունը արտահայտող բառին

Fast Change
Կապ Fast Change Ադմինի հետ