Թեստ հայոց լեզվից ,համապատասխանեցրու շրջասույթը դրա նշանակությունը արտահայտող բառին