100-ից 1-ն է կարողանում ՃԻՇՏ հաշվել այս հավասարումը․ Կարո՞ղ եք նշել, թե ինչ թիվ կլինի վերջում

Կրկին գլուխկոտրուկների ժամանակն է։ Այս անգամ խնդիրները լինելու են լուցկիներով։ Պետք է լուցկին այնպես տեղափոխել, որ սստացվի ճիշտ հավասարում։ Տրված է հետևյալ հավասարումը՝ 9-8=15 և դուք ունեք 10 վայրկյան ժամանակ, տեղափոխեք 1 լուցկի այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարում։


Կրկին գլուխ կոտրուկների ժամա նակն է։ Այս անգամ խնդիրները լինելու են լուցկիներով։ Պետք է լուցկին այնպես տեղափոխել, որ սստացվի ճիշտ հավասարում։ Տրված է հետևյալ հավասա րումը՝ 9-8=15 և դուք ունեք 10 վ այրկյան ժամա ակ, տեղա փոխեք 1 լուցկի այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարում։85