100-ից 1-ն է կարողանում ՃԻՇՏ հաշվել այս հավասարումը․ Կարո՞ղ եք նշել, թե ինչ թիվ կլինի վերջում

Fast Change
Կապ Fast Change Ադմինի հետ

Կրկին գլուխկոտրուկների ժամանակն է։ Այս անգամ խնդիրները լինելու են լուցկիներով։ Պետք է լուցկին այնպես տեղափոխել, որ սստացվի ճիշտ հավասարում։ Տրված է հետևյալ հավասարումը՝ 9-8=15 և դուք ունեք 10 վայրկյան ժամանակ, տեղափոխեք 1 լուցկի այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարում։


Կրկին գլուխ կոտրուկների ժամա նակն է։ Այս անգամ խնդիրները լինելու են լուցկիներով։ Պետք է լուցկին այնպես տեղափոխել, որ սստացվի ճիշտ հավասարում։ Տրված է հետևյալ հավասա րումը՝ 9-8=15 և դուք ունեք 10 վ այրկյան ժամա ակ, տեղա փոխեք 1 լուցկի այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարում։85