Հարցում. Նշվածներից ու՞մ եք համարում հայկական հումորի արքա

Fast Change
Կապ Fast Change Ադմինի հետ