Հարցում. Նշվածներից ու՞մ եք համարում հայկական հումորի արքա