Քո Աջը հովանի լինի ինձ վրա…Աղոթք՝ քնելուց առաջ

Fast Change
Կապ Fast Change Ադմինի հետ

Բոլորի պահապան Քրիստոս. Թող
Քո Աջը հովանի լինի ինձ վրա.
գիշեր և ցերեկ, տանը նստելիս, ճամփա
գնալիս, քնած թե արթուն, որպեսզի
երբեք չսասանվեմ. և ողորմի՛ր Քո
արարածներին և ինձ` բազմամեղիս:
Ամեն: