Հարցում. Ըստ Ձեզ կարելի՞ է ծե ծի միջոցով երեխային դաստիարակել

Fast Change
Կապ Fast Change Ադմինի հետ